Vekstkonferansen arrangeres for 5. gang på Ælvespeilet. Konferansen har etablert seg som en viktig arena for næringslivet i Grenland og Telemark forøvrig.

Vekstkonferansen arrangeres som en del av Global Entrepreneurship Week.

15.november kl. 08.30 – 15.30

For oppdatert program og påmelding, se våre nettsider: vekstkonferansen.no