UKM – ”Ung Kultur Møtes” er Norges største ungdomsfestival og kulturarena for ungdom i alderen 13-20 år. Om lag 25.000 ungdom deltar hvert år, enten som formidlere av ulike kunst– og kulturuttrykk eller som unge arrangører. 

UKM ble stiftet i 1985 og er landets største offentlige satsning på ungdomskultur. Ved å synliggjøre og stimulere ungdommens kulturelle aktivitet fungerer UKM som en ramme for utvikling, inspirasjon og eksponering av ungdomskultur.

UKM er et festivalnettverk bestående av kommunale, regionale og nasjonale festivaler. Hvert år arrangeres og gjennomføres UKM i alle kommuner i Norge der ungdom deltar med ulike former for kulturuttrykk: musikk, dans, teater, litteratur, visuell kunst, film, design og akrobatikk. Men UKM handler også om andre former for ung delaktighet. Man kan blant annet jobbe som/med ung arrangør, fotograf, media-team, reporter, journalist, lyd/lys, sceneteknisk og konferansier.

Deltakere sendes videre av en jury til sine respektive fylkesfestivaler som arrangeres i hvert fylke samme år som de lokale festivalene. Til slutt sendes deltakere videre til den nasjonale festivalen som også er finalen for årets UKM. Slik er UKM delt inn i tre nivåer.

Til tross for at hovedfokuset til UKM handler om det som foregår på scenen, er det sosiale og alt som skjer rundt festivalen et like viktig fokusområde. UKM er en arena hvor ungdom kan treffes på tvers av interesser og bygrenser, og etablere nye bekjentskap og danne seg nye opplevelser og erfaringer.


[ Facebook ] [UKM presentasjon]

 

Dato
lør 10. feb
Tid
18:00
Billettstatus
Pris: 100,-

Lignende arrangementer