Scenekunst-Norge: Skal vi tegne kartet på nytt? (PIT)

Scenekunst-Norge: Skal vi tegne kartet på nytt?

Regjeringen har annonsert at det skal komme en ny kulturmelding. Men det er 10 år siden sist det kom en egen scenekunstmelding. Scenekunstfeltet er i stadig forandring. Institusjonene er i forandring. Vi har fått en ny Opera – den største institusjonen av alle. Den frie scenekunsten har en helt annen status enn for 10 år siden. Vi har fått nye nasjonale kompanier på basisfinansiering. Det lages mange flere spel over hele landet enn tidligere. Og det går mer enn dobbelt så mange offentlige kroner til scenekunsten i dag.

Scenekunstlandskapet er i forandring. Det går ikke lenger an å skille mellom «det frie feltet» og et «institusjonsteaterfelt». Scenekunsten er blitt ett felt.

Det er allikevel bemerkelsesverdig hvor lite politikken på scenekunstfeltet har forandret seg – gjennom flere ti-år og gjennom mange skiftende regjeringer har det meste ligget fast. Men er denne politikken fortsatt relevant? Er vi sikre på at vi fortsatt har de beste løsningene? Stemmer kartet fortsatt med terrenget? Eller trenger vi å tegne det på nytt?

Sammen med Danse- og Teatersentrum, Norske Dansekunstnere og Norsk Skuespillerforbund og Klassekampen inviterer vi til debatt om den norske scenekunsten. Bård Kleppe fra Telemarksforskning vil gi oss en forskningsbasert bakgrunn og i panelet møter vi framtredende representanter for scenekunsten og kulturpolitikerne.

Kafè K

Mer info på www.pitfestival.no

Dato
fre 16. jun
Tid
16:00
Billettstatus
Gratis