Hva skjedde med døve og funksjonshemmede, både i tiden før og under 2. verdenskrig? Hvilke redsler og ufattelig ondskap ble mennesker utsatt for?

Temaet er omfattende og ukjent for de fleste. Teater Manu har gjennom årene opp arbeidet seg et omfattende arkiv av dokumentarisk materiale, og har gjennomført intervjuer med overlevende fra Holocaust. Teater Manu har også hentet inspirasjon fra Holocaustmuseet i Jerusalem, Oslo og Berlin.

Det perfekte menneske

Denne historien er viktig for forståelsen av ideen om «det rene og perfekte lytefrie menneske» som var en del av nazismens ideologi. Hvordan startet det? Det er mange spørsmål. Svarene er ikke enkle. Det viktigste er at vi prøver å forstå – og at vi spør oss: Kan det skje igjen?

Teaterforestillingen Gråtende hender

De grusomme overgrepene lar seg ikke beskrive i en tradisjonell teaterform, til det er virkeligheten for grusom og grotesk. Gråtende hender er derfor ingen vanlig teaterforestilling, ingen oppdiktet historie. Vi skal fortelle om noe som virkelig har skjedd, og i denne historien overgår virkeligheten enhver fantasi.

Forestillingen blir å regne som et «doku-drama», ledsaget av projeksjoner og en forteller som supplerer skuespillerne med faktaopplysninger. Og de to skuespillerne bærer frem historier på vegne av mange enkeltskjebner, alt flettet sammen til en fortelling.

Handlingen

Gråtende hender handler om Hans og Gertrud.

Hans ble født døv – og vokste opp i Berlin før krigsutbrudd et i 1939. Hans var sterkt interessert i motorsykler. Sammen med mange andre døve gikk han inn i en avdeling av nazistenes stormtropp, og var med på seiersparaden da Hitler kom til makten i 1933.

I forestillingen følger vi Hans liv og skjebne, i den voldsomme overgangen fra å være en sportsinteressert ungdom til å måtte kjempe for å overleve.

Gertrud er også tysk og født inn i en god og velstående familie. Hun studerte medisin og ble tidlig opptatt av nazistenes raseteorier. Etter hvert blir hun direkte involvert i den systematiske marginaliseringen av døve.

Bentein Baardson om prosjektet

Jeg var fullstendig uvitende om den lovpålagte steriliseringen av døve menn, kvinner og barn som fant sted i Tyskland allerede på 30-tallet – jeg var heller ikke klar over at nazistene allerede den gang satte i gang systematiske tiltak for utryddelse av døve og anså dette som en naturlig del av deres rasehygieniske, eugeniske program.

Ukjent kapittel

Døves skjebner i Nazi – Tyskland har vært et neglisjert aspekt i fortellingen om Holocaust, det er først i de senere årene at dette nesten ukjente kapittel i historien er blitt gjenstand for dokumentasjon og forskning. Dette materialet, ikke minst representert med Donna F. Ryan og John S. Schuchman, har jeg lagt til grunn for dramatiseringen, i kombinasjon med personlige intervjuer av ti døve som overlevde nazismens uhyrligheter.

Etter hvert som jeg kom inn i stoffet, og fikk lest meg opp også på Horst Biesolds betydelige formidling, ble det klart for meg at denne ukjente del av vår historie måtte formidles på en dokumentarisk måte, med fotomontasjer – som et, bokstavelig talt, historisk/visuelt bakteppe for skuespillernes formidling. Dager på Yad Vashem-museet i Jerusalem forsterket ønsket om denne type scenografi.

Gråtende hender er basert på faktiske historier eller hendelser

Inspirert av intervjuene i Israel med de ti døve overlevende utkrystalliserte det seg to skjebner, Hans og Gertrud. De er fiktive karakterer, men så godt som alt de forteller er hentet ut av faktiske historier eller hendelser.

Om Teater Manu

Teater Manu er Norges eneste profesjonelle teater som har tegnspråk som scenespråk. Alle produksjoner gjøres tilgjengelig med stemmeskuespiller slik at alle, uansett tegnspråkkompetanse, kan nyte Teater Manus forestillinger.

Gjennom 15 år har Teater Manu utviklet seg til å bli et godt, statlig finansiert institusjonsteater med åtte ansatte, med kontor og scene på Grünerløkka i Oslo. Teatret har etterhvert blitt godt plassert på det norske teaterkartet både hos kulturpolitikere, næringsliv, publikum og media.

Teater Manu er et turnerende profesjonelt teater med scenekunst av høy kvalitet, og en ung kulturinstitusjon som får anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt.

Anbefalt fra 13 år

Dato
tir 27. feb
Tid
19:00
Billettstatus
Pris: 195 - 375,-