Priser

(For avgiftsbelagte tjenester tilkommer mva.)

Lokalt kulturliv

Sal 1: Leiepris lokalt kulturliv pr. dag kr. 4500,-
Sal 2: Leiepris lokalt kulturliv pr. dag kr. 3000,-
Sal 3: Leiepris lokalt kulturliv pr. dag kr. 1500,-
Foaje: Leiepris lokalt kulturliv pr. dag kr. 3000,-
Møterom: 08.00 – 16.00 kr. 0,-

 

Kulturarrangement

Foaje: Leiepris nasjonalt kulturliv kr. 10000,-
Sal 1: Leiepris barn og unge lokalt kr. 0,-
Sal 1: Leiepris nasjonalt kulturliv kr. 20000,-
Sal 2: Leiepris barn og unge lokalt kr. 0,-
Sal 2: Leiepris nasjonalt kulturliv kr. 10000,-
Sal 3 Leiepris barn og unge lokalt kr. 0,-

 

Utstyrsleie

Lydpakke Foaje: Tilgang på PA til bruk i foajeen kr. 2000,-
Lydpakke Sal 1: Tilgang på fastmontert PA i salen kr. 3000,-
Lydpakke Sal 2: Tilgang på fastmontert PA i salen kr. 2000,-
Lyspakke foaje: Tilgang på fastmontert lys i salen kr.
Lyspakke Sal 1: Tilgang på lys-riggen som henger i salen kr. 3000,-
Lyspakke Sal 2: Tilgang på lys-riggen som henger i salen kr. 1500,-

 

Bemanning teknikere

Arr. tekniker – kultur: Arrangements-tekniker til IKKE mva pliktig arrangement kr. 500,-
Arr. tekniker: Arrangements-tekniker til mva pliktig arrangement k.r 500,-
Lydtekniker: Lydtekniker til mva pliktig arrangement kr. 500,-
Lydtekniker kultur: Lydtekniker til IKKE mva. pliktig arrangement. kr. 500,-
Lystekniker: Lystekniker til mva pliktig arrangement kr. 500,-
Lystekniker kultur: Lystekniker til IKKE mva. pliktig arrangement kr. 500,-

Bemanning forøvrig

Arrangements-vert: Inntil 8 timer. Arrangements-vert pr. time, utover åtte timer kr. 300,-
Billett-kontrollører: Minimum fire timer, pr. person/time kr. 250,-
Bærehjelp: Minimum fire timer, pr. person/time kr. 300,-
Tilsynsvakt: Minimum fire timer, pr. person/time kr. 300,-

Diverse

75″ skjerm andre rom kr. 500,-
Flygelstemming pr. gang: ordinær kr. 1500,-
Flygelstemming helg eller kort varsel kr. 2000,-