Booking

Booking: Knut Inge Solbu. Tlf. 920 89 793.
Produksjon/gjennomføring: Tlf. Rune Evensen. 958 86 142.
Salg/markedsføring: Per Kristian Indrehus. Tlf. 984 15 171.

SAL 1

Kombinasjonssal med amfi, stoler/bordoppsett, eller stående. Hydraulisk styrt orkestergrav med 3 ekstra rader.

• Amfioppsett: 403 seter. (Øvre amfi 140,  Nedre amfi 200, Orkestergrav 63).
• Flatt gulv: Kapasitet 580. (440 ståplasser + 140 sitteplasser i øvre amfi).
• Konferanseoppsett: Kapasitet 188 sitteplasser med ulike bordoppsett.

SAL 2
Kombinasjonssal med amfi, stoler/bordoppsett, eller stående.  Scene med to hydraulisk styrte sceneelementer. Fullt ustyrt bar i bakkant. Over bar er mesanin med lyd og lysavvikling.

• Amfioppsett: 126 seter.
• Flatt gulv (parkett/stående): 200 ståplasser.
• Konferanseoppsett: 84 seter.

Sal 3
Konferansesal for ca. 30 pers. rundt bord med med 80 tommers LCD skjerm.

Foajescene

I tilknytning til kafe med kapasitet for inntil 170 personer.

Møterom
For inntil 12 personer med 80 tommer LCD skjerm.