Kreftforeningen inviterer til møte med kreftsykepleier Tove Nyenget og foredragsholder Per Anders Nordengen. 

«Hvordan er det å leve når man vet at man selv, eller noen som står en nær, snart kan dø? Hva kan bli vanskelig hvis man ikke snakker sammen? Vil døden oppleves mindre truende hvis vi snakker om og anerkjenner den som en premiss for livet, når vi engang møter den?»

Per Anders Nordengen 

Per Anders Nordengen er prest, foredragsholder, forfatter og samtaleveileder. Nordengen er utdannet teolog, og arbeidet som prest i mange år både i Norge og Sør-Afrika. Tiden i Sør-Afrika og engasjementet mot apartheid har lært Nordengen noe om hva håp, visjoner, drømmer og engasjement kan føre til.

Tove Nyenget

Tove Nyenget er kreftsykepleier og jobber nå som rådgiver i Kreftforeningen. Hun er opptatt av åpenhet rundt døden og hvordan åpenhet kan gjøre det lettere å stå i en krevende livssituasjon, der man enten selv eller noen som står oss nær er alvorlig syk eller døende. Hva kan åpenheten gjøre og hvordan kan man få til åpenhet rundt et tema som så mange opplever som veldig vanskelig å snakke om? Tove er også svært opptatt av at barn må inkluderes når alvorlig sykdom og død rammer en familie.

Om Kreftforeningen

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge med over 113 000 medlemmer og 27 000 frivillige. De jobber for å forebygge og bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende. Deres mål er:

  • Norge skal bli et foregangsland for kreftforebygging.
  • Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp.
  • Flere skal bli friske eller leve lenger med kreft.
  • Bedre livskvalitet for pasienter og pårørende.
  • En mer brukerorientert kreftomsorg.
  • Økt engasjement for kreftsaken.

Kreftforeningen er en viktig samfunnsaktør. Gjennom forskning og forebygging, informasjon, støtte, rådgivning og politisk arbeid bekjemper de kreft lokalt, nasjonalt og globalt. De finansierer en betydelig andel av kreftforskningen i Norge, og er den største ikke-offentlige finansieringskilden til kreftforskning.

Kreftforeningen går foran. De står bak flere store løft på kreftområdet. Mammografiscreening, Kreftregisteret, Vardesentre for pasienter og pårørende og kreftkoordinator i kommunene er eksempler på tiltak igangsatt av Kreftforeningen. I tillegg til hovedkontoret i Oslo, har de åtte kontorer omkring i landet.

Dato
ons 17. jan
Tid
19:00
Billettstatus
Gratis